Жақсыбаева Саулеш Рахметоллаевна

Білімі: жоғары, Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік техникалық Университеті (1990ж.), мамандығы: математика, біліктілігі: математик, оқытушы

Академиялықтәжірибесі: ҚарМТУ-да жұмыс істеу мерзімі 2009 жылдан бастап: Информатика кафедрасының ассистенті (2009ж.), Информатика кафедрасының оқытушысы (2010ж.), Информатика кафедрасының аға оқытушысы (2011ж.), қазіргі кезде АТжҚ кафедрасының аға оқытушысы (2013ж.). Оқытқан пәндер тізімі: «Информатика», «Алгоритмдеу және бағдарламалау», «Өлшеуші аспаптардың механизмдерін құрастыру», «Ақпараттанудың, өлшеудің және метрологияның математикалық негіздері», «Басқару модельдері мен әдістері», «Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру», «Бағдарламаны әзірлеудің аспаптық құралдары», «Ықтималдылықтар теориясы және математикалық статистика».

Білім беру мекемесіндегі бұрынғы жұмыс орны:Д.А.Қонаев атындағы университет (2004-2009 гг.).

Біліктілігін жоғарылату сертификаттары:

ҚарМТУ Ағылшын тілінің курсы (2011ж.), ҚарМТУ Қазақ тілінің курсы (2010ж.), «Canopus EDIUS» курсы (Сертификат №CE07110299 17.06.2011ж ҚР Тұңғыш Президентінің атындағы ЭБТҒЗИ, ҚарМТУ), «Компьютерлік сауаттылық негіздері» курсы (Сертификат №CG07110277 17.06.11ж., ҚР Тұңғыш Президентінің атындағы ЭБТҒЗИ, ҚарМТУ),  «Интернет жүйесінде жұмыс істеу негіздері»   курсы  (Сертификат №IN07110293  17.06.2011ж.,

ҚР Тұңғыш Президентінің атындағы ЭБТҒЗИ, ҚарМТУ), «Microsoft Word жұмыс істеу негіздері» курсы (Сертификат №MW 07110285  17.06.2011ж.,

ҚР Тұңғыш Президентінің атындағы ЭБТҒЗИ, ҚарМТУ), «AdobeFotoshop»курсы (Сертификат №AP04120540 13.04.2012ж.,  ҚР Тұңғыш Президентінің атындағы ЭБТҒЗИ, ҚарМТУ), «3DS мах 7» курсы (Сертификат Сертификат №3D03120503 20.03.2012ж., ҚР Тұңғыш Президентінің атындағы ЭБТҒЗИ, ҚарМТУ). «Corel Draw», №CD05130840 25.05.2013ж., ҚР Тұңғыш Президентінің атындағы ЭБТҒЗИ, ҚарМТУ), «КОМПАС-3D», №КР 04130827  26.04.2013ж., ҚР Тұңғыш Президентінің атындағы ЭБТҒЗИ, ҚарМТУ).

Марапаттар мен сыйлықтар: Білім беру және ғылым жұмыскерлер кәсіподағының Облыстық комитетінің Мадақтама Қағазы (2011ж.).

Соңғы бес жылдағы аса маңызды басылымдары:

  1. Электрондық оқу құралдары:«Информатика» барлық мамандықтар үшін (Негізгі нұсқасы),
  2. Оқу құралдары – Кан О.А., Жақсыбаева С.Р., Бейсенова А.С. Оқу құралы: «Алгоритмдеу негіздері», Қарағанды қ., ҚарМТУ, 2012ж. 56 бет;
  3. Басылған статьялар: Кан О.А., Жаркимбекова А.Т., Кадирова Ж.Б., Жаксыбаева С.Р., Жолмагамбетова Б.Р. «Выбор критерия определения опроса датчиков»  Журнал «Ғылымдағы және білім берудегі өзекті мәселелер» №4, 2012ж. Импакт-фактор РИНЦ 2011=0,093;
  4. Кадирова Ж.Б., Жаксыбаева С.Р., Жаркимбекова А.Т.,  «Алгоритм күрделілігінің P, NP, NPC кластарын талдау» Журнал «Ғылымдағы және білім берудегі өзекті мәселелер» №4, 2012ж.; Жақсыбаев Қ.Р., Жаксыбаева С.Р.  «Қазақстан Республикасында сыртқы сауда қатынастарын дамыту мәселелері» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Заманауи әлемдегі ғылым және білім беру»Қарағанды қ, Болашақ-Баспа, 2013ж.;
  5. Кан О.А., Жаркимбекова А.Т., Кадирова Ж.Б., Жаксыбаева С.Р., Жолмагамбетова Б.Р. «Орталықтандырылған аэрогазды бақылау жүйесінде сигналдарды өңдеу үрдісін компьютерлік модельдеу»,  Ғылыми-техникалық журнал «Автоматика және Информатика» 2013ж. Импакт-фактор РИНЦ 2013=0,5;