Жақсыбаев Қуат Рахметоллаевич

Білімі:  жоғары, Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік техникалық Университеті (1994ж.), мамандығы: математика, біліктілігі: математик, оқытушы,

Ғылыми дәрежесі:экономика ғылымыныңкандидаты (2010 ж.)

Академиялық тәжірибесі : ҚарМТУ-да жұмыс істеу мерзімі 2010 жылдан бастап: қазіргі кезде АТжҚ кафедрасының аға оқытушысы (2010ж.). Оқытқан пәндер тізімі: «Ақпаратты қорғаудың теориялық негіздері», «Компьютерлік ақпараттарды қорғау құрылғылары мен әдістері»,  «Дискретті математика», «Web серверлерді қорғау», «Автоматтар мен тілдер теориясы», «Микроэлектроника», «Ақпараттар теориясы».

Білім беру мекемесіндегі бұрынғы жұмыс орны:  Қар. обл., Қарқаралы ауданы, №19 мектеп (1997-2000ж), Мұғалімдердің біліктілігін жоғарылату институты (2000-2001ж), Д.А.Қонаев атындағы университет (2002-2007ж)

 

Соңғы бес жылдағы аса маңызды басылымдары

1. Ауыл шаруашылық кәсіпорынның  шаруашылық қызметін талдаудағы резервтер есебі мен көрсетудің әдістемелері. Қарағанды университет хабаршысы . Экономика  сериясы – 2008. – №2(50).-  95-104б.

2. Шахталарда циклді ұңғылама үдерістің тиімділігінің көрсеткішінің өсуін модельдеу. Өндірісті басқару: диагностика, стратегия, эфективность:   XVI  Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Таллин,  2008 р. К.: ВПІ «Политехника», 2008. –73-74б.

3. Елімізде мұнай саласының тарихы мен оның қазіргі кездегі жағдайы. «Стратегия «Казахстан – 2050»: ҚР экономикасының инновациялық индустриализация және модернизацияның конкуренттік факторының тиімді игерушілігінің құралымның   болашақтары және тәжірибесі»: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Астана: Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі,  ғылыми комитет РГКП «Экономика институты» әлеуметтік-экономикалық  зерттеу орталығы –  Астана қ. филиал; Финанс министрлігі АО “Финанс академиясы ЖШК Мастер, 2013. –  249-252б

4. Қазақстан Республикасында жер қойнауын тиімді пайдалану мәселелерін жетілдіру жолдары. «Заманауи әлемдегі ғылым және білім беру»: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. – Қарағанды: «Болашақ-Баспа» 2013. –  159-162б.