Султанова Лилия Минулловна

Sultanova
image-1

Факультет: ИТФ

Ғылыми дәреже: химия ғылымдардың кандидаты

Қызмет: Х және ХТ кафедрасының аға оқутышысы

Өмірбаян:

1993 жылы Қарағанды металлургия институтын «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығын тәмамдаған.

1993-1995 жж. – Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің  коллоидтық химия, химиялық технология және экология кафедрасының лаборанты.

1995-2005 жж. – Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеттің  коллоидтық химия, химиялық технология және экология кафедрасының инженері.

2005-2011 жж. – Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеттің химия факультетінің тіркеушісі.

2010 ж. – кандидаттық диссертацияны қорғау.

2011-2015 жж. – Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің  “Бейорганикалық және техникалық химия” кафедрасының оқытушысы.

2015 жылдан бастап – қазіргі уақытқа дейін УПО ҚарМТУ басшысы.

Жарияланған мақалалар:

1.«Ренгенографическое и калометрическое исследование висмута неодима-бария», Қазақстан химиялық журналы, №3, Алматы, 2015;

  1. «Термохимия селената кальция-кадмия»,  Қазақстан химиялық журналы, №3, Алматы, 2015.
  2. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда жарияланған тезистер: 1.«Синтез и реакционная способность производных 2-аминотиазол»;

2. «Исследование термодинамических свойств селената натрия-кадмия»

Мақала «Поверхностное натяжение редкоземельных металлов» 2016 жылдың 4 тоқсанында жоспарланып отыр.

2015-2016 жж арналған кәсіби дамыту:. Оқу курсы «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау» (сәуір 2016). Куәлік, № 2239 05.05.2016