Садирбаева Акмарал Махмутовна

Садирбаева
image-1

Лауазымы: ҚМжТ кафедрасының аға оқытушысы

Жұмыс тәжірибесі

 

2005-2007 ж.ж.

2007-2014 ж.ж.

2014 жылдан қазіргі уақытқа дейін

 

ЖШС «Нұрхан» темір-бетон өндіріс цехының аға инженер.

ЖШС «Қарағанды құрылыс зертханасы» жетекші инженер.

ҚМжТ кафедрасында аға оқытушы.

Білімі

 

1993 жылдан 1998 жылға дейінгі кезең

 

 

2016 жылдан 2018 жылға дейінгі кезең

 

Оқу орнының атауы: Қарағанды политехникалық институты

Мамандығы: “Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру”.

Біліктілік берілді: инженер-құрылысшы-технолог.

6М073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын» өндіру мамандығы бойынша магистратураға түсіп, техника ғылымдарының магистрі дәрежесін алдым.

 

 

Қосымша ақпарат

Тілдерді білу: Орыс, қазақ, ағылшын сөздікпен.

Кәсіби дағдылар: Құрылыс материалдары, Құрылыс керамикасы

Бағдарламаларды білу: Word, Excel

 

Біліктілікті арттыру:

2014жылданбастап 2018 жылғадейінгікезең

 

- «Инновациялық білім беру: мәні, функциялар, ерекшеліктері» атты тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсы.

- Инженерлі педагогика курсы.

- «Құрылыс керамика өндірісіндегі қарқынды технологиялар» тақырыбы бойынша ЖШС «КарагандаТехноСервис» – те біліктілікті жоғарылту курсы.

- Алматы Каспий Университетінде ғылыми-зерттеу,. ЖШС «ККК Бетон» зауытында өндірістік тағылымдамасы.

 

            Жеке қасиеттері:    Тәртіптілік, жауапкершілік, коммуникабельділік.

 

 

 

 

Ғылыми мақалалар:

 

- Журнал Фундаментальные исследования, Россия, Москва, № 2, 2016, часть 2. c. 294-298. «Исследование влияния комплексных гидрофобизирующих органо-минеральных модификаторов на эксплуатационные свойства тяжелого бетона» Рахимов М.А.

Рахимова Г.М., Рахимов А.М., Иманов Е.К.

-Республиканский научно-технический журнал «Университет еңбектері — Труды университета» КарГТУ №1, 2017г, с. 48-51. «Керамикалық тақтайшаларды алу үшін волластонит-каолин қоспасын сынау» Шайкежан А.,Әнуарова А.Д.

- Международный научный журнал, Молодой учёный, Казань. №16.1 (150.1), 2017 с. 11-13,

«Құрылыс кешендерін ұйымдастыруда сапамен басқару жүйесі» Аяпбергенова Б.Е., Бекетова М.С.

- Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. Россия, Москва №2, 2018, часть 1. с. 17-22. «Влияние комплексной добавки на сроки схватывания цементного теста и структуру цементного камня» Байджанов Д.О., Хан М.А., Икишева А.О., Дивак Л.А.

Оқулық:

«Бетон және керамикалық материалдар өндірісіндегі жобалау» Издательство КарГТУ, 2018 г;

Оқу құралдары:

- «Жол жабындары»Издательство КарГТУ, 2016 г.

- «Бетон және керамикалық материалдары өндірісіндегі стандарттау және метрология». Издательство КарГТУ, 2018 г.

Жұмыс телефоны: 8(7212) 56-78-44, ішкі: 1031

Электрондық поштаның мекенжайы: a_sadirbaeva@mail.ru