Сағатова Асем Сериковна

Сагатова
image-1

2. Білімі. Квалификациясы: «Тарихшы. Тарих және әлеуметтік-саяси пәндер оқытушысы», 1994 ж. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін аяқтады.
3. Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: 18.01.2002 жылдан философия ғылымдарының кандидаты. ҚР БҒМ Философия және саясаттану институты (Алматы қ.) Мамандық шифрі: 090013-«Философия тарихы».
4. Жұмыс тәжірибесі: 23 жыл.
1994 ж. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін аяқтады.
1994–1998 жж. аралығында Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-інің «Философия тарихы және логика» кафедрасында оқытушы ретінде жұмыс істеді.
1998-2001 жж. аралығында Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-інде аспирантураның күндізгі бөлімінде оқыды.
Тақырыбы: «Қазақ рухани дүниесіндегі даналық мәселесі (XVII-XVIIIғғ.)», ғылыми жетекші – фс.ғ.д, профессор Әбжанов Т.Ы.
2001 ж. Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-дің философия және психология факультеті «Философия тарихы және мәдениет теориясы» кафедрасында оқытушы. 2003 ж. аға оқытушы, 2004 ж. доцент ретінде қызмет атқарды.
2002 – 2005 жж. философия және психология факультеті кеңесінің хатшысы ретінде.
2005 – 2014 жж. аралығында факультет деканының оқу ісі жөніндегі орынбасары.
2014-2016 жж. «Философия және мәдениет теориясы» кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарды.
02.09.2016 ж. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Қазақстан тарихы» кафедрасына аға оқытушы ретінде жұмысқа қабылданды.
07.09.2016 ж. Қарағанды мемлекеттік техникалық Университеті «Қазақстан халқы Ассамблеясы» кафедрасы меңгерушісі.
29.08.2017ж. Қарағанды мемлекеттік техникалық Университеті «Қазақстан тарихы» кафедрасы меңгерушісінің міндетін атқарушы ретінде бекітілді.
5. Оқитын курстары:
«Қазақстан тарихы», «Мәңгілік Ел құндылықтары», «Мәдениет философиясы мен теориясы», «Араб-ислам философиясы», «Білім философиясы», «Мәдениет және өркениет», «Қазақ философиясының рухы», «Мәдени антропология», «Араб-мұсылман мәдениеті», «Мәдениеттануды оқыту әдістемесі», «Қайта Өрлеу және Жаңа Заман мәдениеті», «Қазақ мәдениетінің тарихы», «Тарих философиясы», «Дінтануды оқыту әдістері мен мектеп курсының негіздері», «Мамандыққа кіріспе», «XIX ғ. мәдениеті», «Философия тарихы», «Қазіргі заман мәдениеті» т.б. пәндер, әрі «Қазақ мәдениетіндегі табиғатпен үйлесімділік мәселесі», «Қазыбек би философиясы» және «Толеранттылық мәдениеті» деген 3 арнайы курстар бойынша дәріс және семинар сабақтарын теориялық әрі оқу-әдістемелік деңгейіне сай дәрежеде өткізеді. Сонымен бірге осы пәндерге электрондық курс дәрістері мен ОӘК дайындады. Философия және мәдениет теориясы кафедрасы «Философия», «Мәдениеттану», «Дінтану» мамандықтары бойынша оқу жоспары негізінде педагогикалық, өндірістік және оқу іс-тәжірибелерінің бағдарламаларының авторы. 2006 ж., 2007 ж. Ұлттық бірыңғай тестлеуді өткізуде Қазақстан Республикасы ғылым және білім министрлігі тарапынан құрылған комиссия құрамының мүшесі ретінде қатысты.
6. Біліктілігін арттыру:
2015 ж. Алматы қаласы «Эпиграф» баспасы өкілдерінің қатысуымен Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-інде біліктілікті жоғарлатудан өткен. Тақырыбы – «Электронды оқулық: білім берудегі жаңа технологиялар»; 2016 ж. ҚР МжСМ «Дін істері жөніндегі ғылыми-зерттеу және аналитикалық орталығынан» ынтымақтастық меморандум шеңберінде Астана қаласында біліктілікті жоғарлатудан өткен. Тақырыбы – «Қазақстандағы дінтану білімінің өзекті мәселелері».
БСҚТҚА-нің (НКАОКО) сыртқы аудит командасының жұмыстарына қатысты: 10.11-18.11.2014 ж. С.Аманжолов атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік Университеті; 11-17.05.2015ж. Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік Университеті («5В020100-Философия», 6М020100-Философия»,«5В020400-Мәдениеттану», 6М020400-Мәдениеттану», «5В020600-Дінтану», 6М020600 – «Дінтану» ОБ бойынша).
«5В020100-Философия» мамандығы үшін «Қазақ философиясының тарихы», «5В020600-Дінтану» мамандығы үшін «Діндер тарихы» бойынша ОЖСБ (ВОУД) пәндерінен «Ұлттық тестілеу орталығында» (РГКП) тестілік тапсырмаларын құрастыру және экспертизаға қатысты.
7. Ғылым қызығушылығы: Қазақстан тарихы, рухани жаңғыру, қазақ философиясы және мәдениет тарихы, діндер тарихы, дінтану.
8. Ғылыми жетістіктері: 1998-2017 жж. 93 мақала, 3 оқу құралдары, 2 әдістемелік нұсқау, 1 монография, 2 электронды оқулықтар жарыққа шықты, оқылатын курстар бойынша 41 оқу-әдістемелік кешендер жазылды, 16 электронды дәріс курстары, 10 электрондық нұсқада мультимедиялық презентация дайындалды.
1. Қазақ рухының философиясы // Т.Ы.Әбжановтың жетекшілігімен // Оқу құралы. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2003.
2. Қазақ рухының бастаулары / Қарағанды университетінің хабаршысы. Тарих. Философия. Құқық сериясы. -2007.
3. Мәдениеттану тарихы / – Шоқан тағылымы – 14: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары (24-26- сәуір 2009 ж.) / КМУ. –Т. 6. – Көкшетау: КМУ баспасы, 2009.
4. Көне дерекнама көздері: тарих әлде әфсана / Еуразиядағы жаңа діни қозғалыстар: Халықарал. ғыл.-тәжір. конф. материалдары (8-9- сәуір 2010 ж.) / Мәдениеттер мен діндердің халықаралық орталығы. – Астана, 2010.
5. Қазақ рухани дүниесіндегі даналық және үйлесімділік // Оқу құралы. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2012.- 106 б.
6. Origins in Kazakh inner world / Kazakhstan: Culture, Traditions and Contemporary Issues. -2012. –Vol. II.
7. Тарихи-танымдық рухани ізденіс үндестігі / Қазақ әлемі: Ғылыми еңбектер жин. –Шығ.1. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2013.
8. Мәдени және діни келісім – тұрақтылық негізі / Теория и практика профилактики религиозного экстремизма в Казахстане: Материалы круглого стола с международным участием. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2013.
9. Traditions of nomadism as representation of national iiideological reality / Education and science without borders. -2013 –Vol. 4. -№8 (2).
10. Ұлт мүддесі мен тағдыр үндестігі / Конфессия аралық келісімді қалыптастырудың теориясы мен практикасы: Респ.ғыл.-практ.конф.материалдары. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2014.
11. Рухани келісім және тұрақтылық / Materials of the XI International scientific andpractical conference, «Areas of scientific thought». Philosophy. Political science. Sheffield. Education and without borders. -2014/2015 –Vol. 9.
12. Цивилизационная динамика и перспектива модернизации Казахстана / Научное и творческое наследие академика Е.А.Букетова: материалы Междун. науч.-практич.конф., посвященной 90-летию Е.АБукетова. (27-28 марта 2015 г.) / КарГУ. – Т.2. – Караганда: издательство КарГУ, 2015.
13. Қазақ би-шешендерінің дүниетанымындағы ел мүддесі мен тағдыры //Монография. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2014.- 112 б.
14. National unity as the spiritual basis of national idea of independent Kazakhstan – Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті хабаршысы. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. – 2015. -№3 (106).

9. Байланыс телефондары:
сот.телефон 8702 117 30 74
үй телефон 8 721 2 35 59 54

10. Электронды почта: asem.sagatova@list.ru
Ғылыми жұмыстар тізімі