Оспанова Жанна Жангалиевна

Жанна
image-1

Лауазымы: «Байланыс жүйеcінің технологиясы» кафедрасының оқытушысы

Педагогикалық өтілім: 10 жыл

Білімі:

1.Оқу орны: Қарағанды жоғары политехникалық колледжі

Мамандығы: Телекоммуникация жүйесі және байланыс желісі

Оқу мерзімі: 2004-2008 ж.ж.

2. Оқу орны: Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

Мамандығы: Радиотехника, электроника және телекоммуникация

Оқу мерзімі: 2008-2012 ж.ж.

  1. Оқу орны: Томск мемлекеттік университеті , Рессей

Мамандығы: Техникалық физика магистрі

Оқу мерзімі: 2013-2015 ж.ж.

 

Мақалалар тізімі:

  1. Оспанова Ж.Ж. Модернизация зонового участка Караганда-Молодежный// Международная молодежная научная конференция «Актуальные проблемы современной механики сплошных сред и небесной механики»/Томск 2013г. Научное издание.Сб.ст. по материалам.
  2. Оспанова Ж.Ж.Моделирование процессов движения газапылевой смеси в пространстве с лесозащитной полосой//Численные методы, алгоритмы, программы и точные решения задач механики сплошных сред [Текст]: материалы Международной молодежной научной конференции «Актуальные проблемы М43 современной механики сплошных сред и небесной механики» 17-19 ноября, Томск 2014 г.:/ Научное издание.- 63с. ISBN 978-5-7511-2317-8
  3. Оспанова Ж.Ж.Моделирование процессов движения газапылевой смеси в пространстве с лесозащитной полосой//Сборник материалов 9-й Международной конференции «Хаос и структуры в нелинейных системах.Теория и эксперимент», посвященной 90-летию академика Е.А.Букетова. Изд.КарГУ им.Е.А.Букетова,2015.- 530c. ISBN978-9965-39-270-2
  4. Оспанова Ж.Ж., Молдагалиева А.А. Войска связи в годы Великой Отечественной Войны//Материалы республиканской студенческой исследовательской конференции «Развитие отрасли связи в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945г.г.», Семей 2018.-106с.

 

Білім беру саласындағы біліктілікті арттыру:

«Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымы арнайы пәндер оқытушысының кәсіби құзыреттілігін жетілдіру» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсының сертификаты (Қазақстан, Темиртау қ.2017 ж.); «Основы мехатроники» (Рессей, Екатеринбур 2014 ж.) курсты тыңдау үшін сертификат; «1С:Бухгалтерии» (Предприятие 8.2) Бухгалтерлік есеп стандарттарына және Базалық схемалар негіздеріне сәйкес бухгалтерлер үшін оқу курстарын аяқтау туралы сертификат(Қарағанды 2013 ж.); УПТС УД АО «АрселорМитталТемиртау» кәсіпорында тағылымдама сертификаты (Қарағанды 2013 ж.) Оқытылатын пәндер:

-        Электрмагниттік толқындардың таралу теориясы;

-        Сандық және желісіз байланыстың технологиялары;

-        Телекоммуникациялар мен электронды байданыс жүйелерін энергиямен жабдықтау;

-        Мобильді байланыс жүйесінің радиотаратқыш құралдары.

Моделирование процессов движения газопылевой смеси 

Об аддитивной разностной схеме для расчета на кластере теплового состояния многослойного ортотропного кольца

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗОНОВОГО УЧАСТКА ШАХТИНСК-КИЕВКА