Олейникова Елена Алексеевна (декреттік демалыста)

Фото Лена Олейникова

«Маркшейдерлік іс және геодезия» кафедрасының магистрі, оқытушы. 2010 жылы ҚарМТУ 050700 «Тау кен ісі» мамандығының «Маркшейдерлік іс» траекториясына оқып үздік аяқтады. Магистратура 6М074900 «Маркшейдерлік іс» (2010-2012жж) бағытында оқыды. Тәжірибелік пен зертханалық жұмыстарды жүргізіеді. Оқу бағдарламасы, силлаюуста, ОКПОӘ жасалынды,  зертханалық пен тәжірибелік жұмыстарды жүргізу үшін әдістемелер, сонымен қатар білімдерді бақылап жүргізу үшін тесттік тапсырмалар дайындалды. Оқу сабақтары мультимедиялыө презентация көмегімен жүргізіледі, және де бірнеше сертификаттар бар. Қоғамдық жұмыстарға ат салысады.

Геодезия

Маркшейдерское дело на открытых горных разработках

Решение горно-геометрических задач с использованием программ 3D-моделирования на месторождениях Казахстана