Нурмагамбетова Нуржамал Амантаевна

Инженерлік экономика мен менеджмент факультеті

Лауазым: аға оқытушы

Биография:

Нурмагамбетова Нуржамал Амантаевна, “Қаржы және несие” мамандығынан жоғарғы білім және 6М050600 «Экономика» мамандығынан “Экономика ғылымдарының магистры” академиялық деңгейі бар. Педагогикалық қызметін 2006ж,  ҚарМТУ “Экономикалық теория” кафедрасында ассистент қызметін атқарды, содан кейін “Кәсіпорын менедмженті” кафедрасында аға оқытушы болды.

Экономикалық мамандықтың пәндерін және техникалық пәндердің “Экономикалық теория негіздері” пәндерінен оқытады. ОМБС пен ТОЖ сәйкес Нурмагамбетова  Н.А. құрастырды, жаңартылды және силлабустар, оқытылатын пәндерге қосымшалар бекітілді. Бірнеше пәндерден орыс және мемлекеттік тілдерде электрондық кітаптарды шығарды және сертификаттады.

Бүгінгі күнде Федералдық мемлекеттік бюджеттік жоғарғы кәсіби білім мекемесі “Оңтүстік-орал мемлекеттік университетінде” “Экономика және басқару” факультетінде Челябинск қ. “”Экономика және қаржы” кафедрасында 08.00.05 “”Халық шаруашылығын  басқару және экономика” мамандығынан ғылым кандидаты деңгейін іздестіріп жатыр.

Жұмыс телефоны: 56-75-94

Ішкі телефон: 2036

Электрондық пошта мекен-жайы: nurzhamal-n@mail.ru

Ғылыми жұмыс