Низаметдинов Ринат Фаритович

НРФ1
image-1

МІжГ кафедрасының аға оқытушысы, техника ғылымдарының кандидаты. «Өнеркәсіптегі экономика» мамандығы бойынша ҚарМТУ аяқталды (2002ж.). Университетте жұмыс істеу барысында келесі өнеркәсіптерде ғылыми зерттеу жұмыстарын өткізуге қатысты: ЖШС «Корпорация Казахмыс», АҚ «Жайрем ТКБК», ЖШС «NOVA Цинк» және т.б. Жүргізілген зерттеулердің негізгі бағыты: ашық кеніш жағдауларының тұрақтылық жағдайына аспаптық бақылау. Оның 10 басылым еңбектері, монографиясы, оқу құраладары бар.

Инновации в маркшейдерском деле

Геоинформационные системы в горном деле