Несипова Салтанат Саматовна

ZZ8JUbS2L2Q

Лауазымы - БЖТ кафедрасының оқытушысы

Білімі:

бакалавриат 2011-2015 - Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, мамандығы РЭТ

магистратура 2015-2017 – Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, мамандығы РЭТ

Пәндер: 

1) Электр байланысы теориясы

2) Метрология, стандарттау және сертификаттау

3) Цифрлық коммутация технологиялары

4) Электр байланысының басқару кешендері, ақпаратты пайдалануды және қорғауды ұйымдастыру

 5) Телекоммуникацияның басқарушы кешендері, ақпаратты пайдалануды және қорғауды ұйымдастыру