Нагибин Алексей Александрович

Нагибин А.А+

Техникалық ғылымдар магистрі, «Маркшейдерлік іс және геодезия» кафедрасының аға оқытушысы. ҚарМТУды 5В070700 «Тау-кен ісі» мамандығы бойынша бітірді, «Маркшейдерлік іс» траекториясында оқыды. 6М074900 – «Маркшейдерлік іс» бағытында магистратурада оқыды. Практикалық, зертханалық сабақтар және дәрістер жүргізеді. Оқу сабақтарын заманауи технологиялар көмегімен орыс және ағылшын тілінде өткізіледі . Геодезия және картография ісі мамандығының топ кураторы болып табылады. Кафедраның ғылыми жұмыстарына белсене қатысады.

Мониторинг подработанных территорий Карагандинского угольного бассейна с использованием спутниковой радарной интерферометрии

Инновации в маркшейдерском деле

Натурно-полевые методы исследования прочностных свойств горных пород и породных контактов

Создание цифровой модели местности и рельефа

Спутниковый радарный интерферометрический мониторинг подработанных территорий Карагандинского угольного бассейна