Мурых Елена Львовна

Білімі: жоғары, Қарағанды политехникалық институт, екінші жоғары білімі – Томский университет радиоэлектроника және басқару жүйесі «Автоматтандырылған жобалау жүйесі» мамандығы бойынша.

Осы оқу орнындағы жұмыс уақыты – 21 жыл.

Академиялықтәжірибесі:Қарағанды политехникалық институт.

Оқитын пәндері – «Ақпаратты қорғау», «Жүйелердің қолданбалы теориясы».

Соңғы бес жылдағы аса маңызды басылымдары

  1. «Разработка и применение методики комплексного автоматизированного кинематического, динамического и прочностного анализа для решенда задач машиностроенда». Соавторы А.М. Терлецкая, Н.Р. Райц, И.Г. Лимарева, Е.К. Фомичева. Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики, 2011, № 6 (76).

2. «Приоритеты дальнейшего повышенда интенсификации и эффективности  хозяйственной деятельности горных предпрдатий». Соавторы Жаксыбаев К.Р., Синкевич Н.Н., Лимарева И.Г.. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований № 4, 2014.

Слайд-лекции

Ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі түсініктері мен анықтамалары: шабуылдар, осалдықтар, қауіпсіздік саясаты, қауіпсіздік механизмдері мен сервистері