Мендикенов Канат Кенжегалиевич

Mendikenov-Kanat-Kenzhegalievich
image-1

Техника ғылымдарының кандидаты, доцент. Студенттердің және магистранттардың ғылыми жетекшiсі. 1965 жылы «Механика» мамандығы бойынша Ленинград мемлекеттiк университетін бiтiрдi. «Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика», «АЖЖ МҚЕ», «Шешімдерді қабылдау және басқару теориясы» пәндері бойынша курстарды оқиды. 39 ғылыми және оқу-әдiстемелiк жұмыстар жариялады.