Левицкий Жорж Георгиевич

Левицкий
image-1

Т.А.Ә., туған жылы: Левицкий Жорж Георгиевич, 26.01.1936 ж.
Телефон, e-mail: lg_36@mail.ru
Қызметі: КА және ЕҚ кафедрасының профессоры.
Білімі: ҚарПТИ, «Тау-кен кәсіпорын құрылысы», 1965 ж.
Бөлімшедегі жұмыс: 1969 ж. КА және ЕҚ кафедрасында (КПТИ): оқытушы (1969-1970 жж.), доцент (1970-1984 жж.), аға ғылыми қызметкер (1984-1985 гг.), доцент (1985-1996 жж.). 1996 жылдан 2003 жылға дейін КА және ЕҚ кафедрасында доцент қызметінде, 2003 ж. КА және ЕҚ кафедрасының профессоры. 2004 жылдан 2006 жылға дейін – декан факультета повышения квалификации КарМТУ біліктілікті арттыру факультетінің деканы, 2006 жылдан 2007 жылдары – ҚарМТУ-ң КА және ЕҚ кафедрасының кафедра меңгерушісі міндетін атқарушы; 2007жылдан қазіргі уақытқа дейін ВАК профессоры.
Негізгі ғылыми қызығушылықтары: өндірістік және өрт қауіпсіздігі.
Соңғы 5 жылдағы ғылыми еңбектері:
1)               Левицкий Ж.Г., Комлева Е.В., Байтуганова М.О., Кошмагамбетов О. М., Какенова М.Ж. Анализ системы проветривания рудника Ушкатын-3 с учетом влияния естественной тяги / European Researcher, International Multidisciplinary Journal, 2014. Vol. (68). № 2-1. С. 218-220.
2)     ЛевицкийЖ.Г., НургалиеваА.Д., ХаликоваЭ.Р. Rearrangement of Network Equations Describing Complex Ventilation Network / International Conference: Science and Education in XXI century. December 1, 2014, Bozeman, Montana, USA. – С. 134-137.
3)     Левицкий Ж.Г., Нургалиева А.Д. Структура воздушных потоков в зоне работы вентилятора местного проветривания / Безопасность труда в промышленности». Москва, № 7, 2015. – С. 36-39.
4)     Левицкий Ж.Г., Нургалиева А.Д., Сидореня Н.И. Анализ проветривания подземных горных выработок рудника Ушкатын-3 / Труды Международной научно-практической конференции «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения № 7), 10-11 декабря 2015 г. Караганда, КарГТУ, 2015. – С. 168-170.
5)     ЛевицкийЖ.Г., НургалиеваА.Д., СапароваГ.К., БалабасЛ.Х., АхметоваА.Ж., ЖумабековМ.Н. Assessing the Impact of the Aerodynamic Control Parameters on the Consumption of Air in Regulated Branches of Complex Ventilation Networks / «Journal of Engineering and Applied Sciences». Пакистан, №11(5), 2016. – С. 996-1003.
Ғылыми және кәсіби қоғамдарда мүшелігі: НТС мүшесі, «Өндірістік желдету» студенттік үйірмесінің жетекшісі.Марапаттаржәнеберілгенпремиялар: 2016 жылы «Тау-кен ғылымы саласындағы үздігі» белгісімен марапатталды; 2018 жылы ІІІ дәрежелі «Шахтердің даңқы» белгісімен марапатталды.
Пәндер мен курстар:
Күзгі семестр: «Өндірістік желдету» – дәрістер – аптасына 2 сағат, практикалық сабақ – аптасына 1 сағат; «Тау-кен кәсіпорындарының аэрологиясы» – дәрістер – аптасына 2 сағат, практикалық сабақ – аптасына 1 сағат.Көктемгі семестр: «Өнеркәсіптік желдету» – дәрістер – аптасына 2 сағат, практикалық сабақ – аптасына 1 сағат; «Тау-кен кәсіпорындарының аэрологиясы» – дәрістер – аптасына 2 сағат, практикалық сабақ – аптасына 1 сағат.