КОККОЗ МАХАББАТ МЕЙРАМКЫЗЫ

 

Kokkoz-Mahabbat-Mejramovna
image-1
Қызметі:
«Ақпараттық технологиялар және қауіпсіздік» кафедра меңгерушісі.

Бітірген ЖОО, мамандық бойынша, жылы:  1995 жылы «Машинажасау технологиясы» мамандығы бойынша Қарағанды политехникалық институтын бітірді.

Басқару жүйесі және радиотехника Томск университеті

Ғылыми дәреже, лауазымы  п.ғ.к.

Бөлімшедегі жұмыс, жұмысқа қабылданған уақыты мен атқарған қызметі:  Қарағанды политехникалық институттын бітірген соң «АИС» кафедрасында инженер қызметін атқарды. 2005 жылдың 1 қазанында 13.00.08 – «Кәсіби білімнің теориясы мен методикасы» мамандығы бойынша Қарағанды мемлекеттік университетінде педагогикалық ғылым кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін «білім бағалаудың рейтингілік жүйесі дистанционды білім алу формасындағы студенттердің таным белсенділігін ынталандыру құралы ретінде» диссертациясын қорғады. (Қазақстан Республикасының ЖАК Білім және ғылым министрлігі шешімі 20 наурыз 2006 жылдан бастап, №5 хаттама).

Негізгі ғылыми қызығушылығы:Жүргізілген ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттары – автоматтандырылған ақпараттық жүйені өңдеу.

Соңғы 5 жылдағы басты басылымдар:

 

  1. Коккоз М.М., Жаксыбаев К.Р. Дискретті математика.Оқу-құралы – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы 2010.-90 б. ISBN9965-04-564-Х
  2. Коккоз М.М., Сайлаукызы Ж. Мәліметтерді жіберу әдістері мен құралдары .Оқу-қуралы – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы 2010.-81 б. ISBN9965-04-557-7
  3. Коккоз М.М. Компьютерлік жүйелердің сенімділігі .Оқу-қуралы – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы 2010.-83 б. ISBN9965-596-58-1
  4. Коккоз М.М. Геометрическое моделирование в системе AutoCad.Учебное пособие – Қарағанды: издательство ҚарМТУ 2010 – 160с. ISBN9965-606-3
  5. Коккоз М.М., Бигалиева А.З. Расчет на прочность трехмерных объектов проектирования. Журнал «Современные наукоемкие технологии», Россда, Москва, №2, 2012
  6. Коккоз М.М., Головачева В.Н. Особенности модульно-рейтинговой системы контроля знаний студентов дистанционного обученда.Россда, Совет ректоров, №1 2012г.
  7. Коккоз М.М., Абаева Н.Ф., Головачева В.Н. Роль лекции в современной структуре учебного процесса. Казахстан, Журнал «Қазақстан жоғары мектебі», №4 2011г.
  8. Тутанов С.К., Коккоз М.М. Компьютерное моделирование контактных напряжений. “Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований”, Россда,  №4 2014, стр. 36-40.

Ғылыми және кәсіби қоғамда мүше болуы:  Халықаралық ақпараттандыру академдасының корреспондент – мүшесі.

Алынған марапаттары мен сыйақылары Қызмет ету барысында Университет Ректоры және ғылым және білім қызметкерлері кәсіподағының ОБКОМЫ болды. 2008 жылы «ҚарМТУ-дың 100 таңдаулы әйелдері» қатарына кірген.

Ағымдағы оқу жылында (семестр бойынша) оқылған пәндер мен курстар, апталық лекцда сағаттарының, семинар (практикалық -ПЗ) және лаборатордалық сабақтарының көлемі Университеттегі жұмыс кезеңінде келесі курстар бойынша лекция, практика және лаборатордалық  сабақтар өткіздім: «Алгоритм тілдерінде бағдарламалау», «Объекті – бағытталған бағдарламалау», «Ақпарат қорғау жүйесін жобалау». Өндірістік практика мен дипломдық жобалауды басқару. Оқылған курстар бойынша 7 оқу құралы мен электрондық оқулықтар дайындалды.

Оқу жылында атқарылған басқа қызметтері:  Оқу процесі мен кафедраның ғылыми зерттеу жұмыстарын  қадағалау және ұйымдастыру

 

Біліктілікті жоғарылату «Жүйелік технологиялар» курстары, 72 сағ. көлемінде (Савонда университеті, Куопио қ., Финляндда). «Логикалық бағдарламалау», «Жасанды парасат» курстары, 72 сағ. көлемінде (Пьер Мендес университеті, Гренобль қ., Францияда).