Калмагамбетова Айзада Шамшитовна

Kalmagambetova
image-1

Ғылыми дәрежесі: техника ғылымдарының кандидаты, ҚМжТ кафедрасының доценті

Жұмыстәжірибесі

(соңгысынанбастап)

 

2007 жылдан қазіргі уақытқа дейінгі кезең

 

1995 жылдан 2007 жылға дейінгі кезең

 

1985 жылдан 1995 жылғадейінгікезең

 

Кәсіпорынның атауы: Қарағанды мемлекеттік техникалық университет.

Лауазымы: «Құрылыс материалдары және технологиялары» кафедрасының доценті

Кәсіпорынныңатауы: ЖЗҚ ЖШС, “Казантикор”.

Лауазымы:жетекші ғылымі қызметкері

Кәсіпорынныңатауы: Қарағанды политехникалық институты

Лауазымы: кафедра “Құрылыс конструкциялары”,”Казантикор” Ведомствоаралық ғылыми-зерттеу зертханасының ғылыми қызметкері

 

 

Білімі

 

1980 жылдан 1985 жылғадейінгікезең

 

 

 

2006 жылдан 2019 жылғадейінгікезең

 

 

2011 жылдан 2019 жылғадейінгікезең

 

 

Оқуорныныңатауы: Қарағанды мемлекеттік университет

Мамандығы: “Химия”.

Біліктілікберілді: Химик, оқытушы.

“НИИстромпроект” ЖШС Алматы қаласындааспирантураныбітірді.

Мамандығы: Құрылысматериалдарымен бұйымдары.

05.23.05-Құрылыс материалдарыжәнебұйымдарымамандығыбойынша техника ғылымдарының кандидаты

Құрылыс мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді

 

Қосымшаақпарат

Тілдердібілу: Орыс, қазақ, неміс сөздікпен.

Кәсіби дағдылар: Гидроизоляциялық материалдар, Толтырғыштар бетон, жылу өткізбейтін және акустикалық материалдар, ресурс үнемдеуші құрылыс материалдарын, “коррозияға қарсы және өрттен қорғау құрылыс материалдары, Физика-химиялық талдау әдістері, Әрлеу материалдары, дизайндағы Заманауи материалдар, Прогрессивті құрылыс материалдары мен бұйымдары технологиясы

Бағдарламалардыбілу:Word, Excel

 

Біліктілікті арттыру:

30.06.2016

 

- Сертификат № СG 06161375 – компьютерлік сауаттылық Негіздері;

- Сертификат № IN 06161378 – Интернет желісінде жұмыс істеу Негіздері;

- Сертификат № MW 06161380 Жұмыстың негіздері мен MicrosoftWord

 

                Жеке қасиеттері:    Тәртіптілік, жауапкершілік, коммуникабельділік.

 

Публикациялар

 

- журнал «Промышленное и гражданское строительство», №8 2007г. – С19-21; «Разработка антикоррозионных материалов с применением сырьевых ресурсов и отходов»;

- журнал” строительные материалы“, № 8, 2007г. – С. 60-62, «Огнезащитная эффективность вспучивающихся покрытий для металла»;

-Научно- теоретический журнал «Строительство» №9 (585) сентябрь 2007г. – С.9-15, «К обоснованию кинетики превращений в трехкомпонентной системе»;

- журнал «Вестник НИИстромпроекта», №5-6(22), 2009г, «К механизму процесса в исследованиях огнезащитных композиционных материалов»;

- журнал «Современные проблемы науки и образования», № 3-4, 2012 г. «Исследование огнезащитных свойств полимерных вспучивающихся покрытий»;

- журнал «Фундаментальные исследования»;   г.Пенза; № 3, 2014 часть 2, «Анализ сырьевой базы Республики Казахстан для производства антикоррозионных и огнезащитных материалов»;

- Международный журнал экспериментального образования г.Москва, (РИНЦ 0,532); №3, 2015 г. «Исследование напряженно-деформированного состояния скипового копра с учетом пространственной работы конструкции»;

- Международный научный журнал (Молодой ученый); №6, 2017 г. (часть 1). «Оценка активности исходной ржавчины по фазовому составу при подготовке поверхности перед окраской»;

- Труды Университета №4, 2018 г. Исследование причин сводообразования бункеров.

 

Республикалық өнертапқыштық саласындағы жетістіктердің “ШАПАҒАТ-2012″ алынды диплом қосқан үлесі Үшін “номинациясы изобретательское және патенттік іс”

Инновациялық патенттер алынды: № 24549, 24550, 24551, 25081.

 

Оқу құралдары

-«Гидрооңашалағыш материалдар» Баспасы ҚарМТУ, 2008 г;

- «Гидроизоляционные материалы». Баспасы ҚарМТУ, 2009 г.;

- «Бетон төлтырғыштары» Баспасы ҚарМТУ, 2010 г.;

- «Заполнители бетонов». Баспасы ҚарМТУ, 2011 г.;

- «Теплоизоляционные и акустические материалы». Баспасы ҚарМТУ , 2015 г.;

- «Жылуөткізбейтін және акустикалық материалдар».Баспасы ҚарМТУ, 2018 г.;

- «Полимерные теплозвукоизоляционные материалы». Баспасы ҚарМТУ, 2016 г.;

- «Антикоррозионные и огнезащитные строительные материалы».Баспасы ҚарМТУ, 2018 г.;

 

Қызмет телефоны: 8(7212) 56-59-32 (ішкі 1031)

E-mail: k.aiza@mail.ru