Кадирова Жанар Бакбергеновна

Білімі: жоғары, Е.А.Букетов атындағы ҚарМУ «Қолданбалы  математика» мамандығы, инженер-бағдарламалаушы квалификацдасы бойынша, 2013 жылы «Болашақ» университетінің Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша магистратурасын аяқтады. АТ факультетінің АТҚ кафедрасының аға оқытушысы. Осы оқу орындағы жұмыс уақыты – 13 жыл.

Академиялық тәжірибесі: Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, оқыған пәндері: «Алгоритмдеу және бағдарламалау», «Web-технологиялар», «Информатика» барлық мамандықтар үшін, «Информатика» арнайы курсы, бірінші курстарға компьютерлік практиканы жүргізу, курстық жұмыстарға жетекшілік ету.

Біліктілігін жоғарылату сертификаттары:

Ағылшын тіті курсы ҚарМТУ (2011ж.),         Техникалық педагогика бойынша семинар оқыту бағдарламасы (2010ж.),  «Компьютерлік сауаттылық курсы» (Сертификат №CG03120482  03.03.2012ж., ҚарМТУ жанындағы ҚР Бірінші Президент атындағы НИИЭОТ), «Microsoft Power Point жұмыс негіздері» курсы (Сертификат №PP 03120484 03.03.2012ж., ҚарМТУ жанындағы ҚР Бірінші Президент атындағы НИИЭОТ), «Microsoft Word жұмыс негіздері» курсы (Сертификат №MW 03120483 03.03.2012ж., ҚарМТУ жанындағы ҚР Бірінші Президент атындағы НИИЭОТ),«AdobeFotoshop» курсы (Сертификат №AP05120543 18.05.2012ж. ҚарМТУ жанындағы ҚР Бірінші Президент атындағы НИИЭОТ),«3DS мах 7» курсы (Сертификат №3D03120486 03.03.2012ж., ҚарМТУ жанындағы ҚР Бірінші Президент атындағы НИИЭОТ).

Кәсіптік ұйымдарға мүшелік:

Қарағанды қ. Балалар және жасөспірімдер үйіндегі Жас зерттеушілердің Ғылымның Шағын академдасы конференциясындағы қазылар-алқасының мүшесі (2008ж.);

Қарағанды қ. Балалар және жасөспірімдер үйіндегі Жас зерттеушілердің Ғылымның Шағын академдасындағы қазылар-алқасының мүшесі (2013ж.); ҚР БҒМ бағдарламалаушысы, Тестілеудің Ұлттық орталығы, (2009, 2010ж.).

Наградалар және сыйлықтар: ҚР БҒМ, Тестілеудің Ұлттық орталығында берілген алғыс хаттар (2009, 2010ж.), Мектеп оқушыларының арасында облыстық интержоқ-олимпиаданы ұйымдастырғаны және өткізгені үшін ҚарМТУ Ректорының алғыс хаты (2010, 2014ж.).  Талапкер 2013 Абитуриент көрмесіне қатысқаны үшін ҚарМТУ-дың Ректорының алғыс хаты (2010ж.) колледж оқушыларының арасында конференция жүргізгені үшін колледж әкімшілігінене алғыс хат (2011ж.).

Соңғы бес жылдағы аса маңызды басылымдары:

  1. Электрондық оқу құралдары:«Информатика» барлық мамандықтар үшін (Негізгі нұсқасы), «Информатика» 5В070600 – « Геология және пайдалы кен орындарын барлау» мамандығы үшін (Негізгі нұсқасы), «Информатика» барлық мамандықтар үшін (Интержоқ нұсқасы), «Компьютерлік технологиялар» 5В071600-«Приборлар жасау» мамандығы үшін (Негізгі нұсқасы).
  2. Оқу құралдары – Жаркимбекова А.Т., Кадирова Ж.Б., Бейсенова А.С. Оқу құралы: «Информатика», Қарағанды қ., ҚарМТУ, 2011ж. 87 бет; Жаркимбекова А.Т., Кадирова Ж.Б., Қадырова Л.Б. Оқу құралы: «Microsoft Office пакеттері», Қарағанды қ., ҚарМТУ, 2012ж. 60 бет; Кан О.А.
  3. Басылған статьялар: Кан О.А., Жаркимбекова А.Т., Кадирова Ж.Б., Жаксыбаева С.Р., Жолмагамбетова Б.Р. «Выбор критерда определенда опроса датчиков»  Журнал «Ғылымдағы және білім берудегі өзекті мәселелер» №4, 2012ж. Импакт-фактор РИНЦ 2011=0,093;
  4. Жаркимбекова А.Т., Кадирова Ж.Б., Кусаинова Г.Б. «Кодтық қиыстыруды берудің бөгетке төзімділігін бағалау» Халықаралық ғылыми «Қазіргі заманғы өзекті мәселелер», Қарағанды қ., Болашақ-Баспа, 2011ж. 92-93 бет;
  5. Кадирова Ж.Б., Жаксыбаева С.Р., Жаркимбекова А.Т.,  «Алгоритм күрделілігінің P, NP, NPC кластарын талдау» Журнал «Ғылымдағы және білім берудегі өзекті мәселелер» №4, 2012ж., Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Қазіргі әлемдегі ғылым және білім беру» Қарағанды қ, Болашақ-Баспа, 2012ж.;
  6. Кадирова Ж.Б., Медеубаева Н.Т., Жаркимбекова А.Т.,   «Қолданбалы курста электронды оқулықты қолдану» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Білім берудегі қашықтан оқыту технологиясы-2011» Қарағанды қ., Қарағанды экономикалық университеті, 2011ж.;
  7. Кан О.А., Жаркимбекова А.Т., Кадирова Ж.Б., Жаксыбаева С.Р., Жолмагамбетова Б.Р. «Орталықтандырылған аэрогазды бақылау жүйесінде сигналдарды өңдеу үрдісін компьютерлік модельдеу», Ғылыми-техникалық журнал «Автоматика және Информатика» 2013ж. Импакт-фактор РИНЦ 2013=0,5;