Изотова Айгерім Серікқызы

шяще

Факультет: Машинажасау
Кафедра: Шет тілдер
Академиялық дәрежесі: Педагогика ғылымдарының магистрі

Лауазымы: аға оқытушы
2000-2003 Сән колледжі, мамандығы «Модельер — конструктор»
2003-2007 жоғары білім ЧУ КИАО «БОЛАШАК», мамандығы «Шет тілі: 2 шет тілі», біліктілігі «Шет тілдер мен неміс тілі мұғалімі» 2009-бастап осы уақытқа дейін – “Шет тілдері” КарГТУ кафедрасындағы мұғалімі
2012-2014  Букетов атындағы КарГУ Магистратурасы ( педагогикалық ғылым магистрі )

Ғылыми еңбектері:
1. Ағылшын тілін үйретудегі жаңа әдістер // М35 «Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет және аударма мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 23-24 сәуір 2010 жыл. – Алматы: Сүлейман Демирел атындағы университет, 2010. 677 – 680 Б.
2.Тыңдауды оқытудағы мәдениетаралық шет тілдерінің құзыреттілігін қалыптастыру // Ғылыми конференцияның халықаралық еңбектері « Ғылым және білім – «Казахстан 2030» стратегиясының жетекші факторы ( Сағынов оқулары №3)». 2011 ж. 23-24 маусым. 5-ші бөлімде. 2 Бөлім/ ҚР білім және ғылым министрлігі, Қарағанды Мемлекеттік Техникалық университеті.- Қарағанда: КарМТУ баспасы 2011. 96-99 Б.
3. Өзара алмасу қағидаттары // Ауысымдық принциптері: Оқу құралы. Мануаль / А.Жүнісова, Г.Жетесова, А.Жукова, А.Изотова. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2011ж. – 57 Б.
4. Ағылшын тілін ынтымақтастықта оқыту әдістемесі // «Қазіргі заманның өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми журналы, «Болашақ» Қарағанды университеті, «Педагогика» сериясы, №10 (75), 2011. 22-27 Б.
5. Шет тілін үйренуге ынталандыру // Психология, педагогика және әлеуметтану саласындағы Ресейдің Жоғары аттестациялық комиссиясынан қаралды. Қазіргі «Жоғары білім беру» журналы. – Мәскеу қ., «Логос» баспа үйі, 2011. 56-58 Б.
6.Тілдік оқытудағы мультимедиялық технологияларды қолдану // Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, 2012 жылғы 16-17 ақпан. «Бәсекеге қабілетті маман дайындауда әлеуметтік және гуманитарлық пәндерді оқытуды жаңғыртудың өзекті мәселелері», Қарағанды Мемлекеттік Медицина университеті. 211-213 Б.
7.Ағылшын тілін оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану«Инновациялық технологиялар және шет тілдерін оқыту әдістемесі» III Халықаралық студенттік ғылыми-практикалық конференция материалдары: ғылыми мақалалардың жинағы / Чуваш мемлекеттік педагогикалық университеті; А.В. Кормилина, Н.Ю.Шугаева – Чебоксары, Чуваш мемлекеттік университеті; 2012.-76-80 Б.
8. Мәдениетаралық қарым-қатынас мәселелері // «Инновациялық технологиялар және шет тілдерін оқыту әдістемесі» III Халықаралық студенттік ғылыми-практикалық конференция материалдары: ғылыми мақалалардың жинағы / Чуваш мемлекеттік педагогикалық университеті; А.В. Кормилина, Н.Ю.Шугаева. – Чебоксары, Чуваш мемлекеттік педагогикалық университеті, 2012.-182-186 Б.
9.Техникалық университте ағылшын тілінде тестілеуді қолдану // Халықаралық әдістемелік семинар жинағы 2012 ж.20 қаңтар «Көптілділік және мәдениетаралық білім: Қазақстанда шетел тілдерін оқыту тәжірибесі (Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған)», Астана: Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 2012.-95-99 Б.
10.Коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырудағы деңгейлерді саралау технологиясын қолдану // «Экономикалық ықпалдасу жағдайындағы бәсекеге қабілетті мамандарды даярлаудағы заманауи тенденциялар» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Қарағанды: Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 2012.- 255-259 Б.
Университетте шет тілдерін оқу процесінде көп мәдениетті пәннің қалыптасуы // Мектеп-университет: өзара әрекеттесудің стратегиясы және келешегі: Ғылыми мақалалардың халықаралық жинағы – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2012.-371-381 Б.

Ішкі телефон: 11-52
Электрондық пошта адресі – a.izotova@kstu.kz