Isagulov-Sayat-Tuleuovich
image-1
Білімі:
жоғары (1984 ж., Қарағанды политехникалық институт, «Тау машиналары және комплекстер» мамандығы).

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: Техника ғылымдарының кандидаты, 1989 ж.

Академиялық тәжірибесі: 1984 жылдан бастап ҚарМТУ жұмыс жасауда

Оқытатын пәндері: «Машина бөлшектері және конструктрлеу негіздері», «Компьютерлік жүйелердің интерфейсі».

Біліктілігін жоғарылату сертификаттары:

2013 жэксперт АҚ «Технологиялық даму бойынша ұлттық агенттік» ҚР

Кәсіптік ұйымдардағы мүшелік: ҚарМТУ кәсіподақ ұйымына мүше.

Соңғы бес жылдағы аса маңызды басылымдары:

  1. Криптографические средства защиты информации. Материали заV международна научна-практична конференция «Настоящи постиженда на европейската наука-2009», Софда, 2009,  С59-61. (соавт. Рудометкина М.Н.).
  2. Автоматизацда и проектирование на производстве. Материали за Vмеждународна научна практична конференция «Білімі и науката на 21 век-2009», с.3-6 (соавт. Рудометкина М.Н.).
  3. Оценка производственного риска на предпрдатии ТОО Акнар. Труды Международной научной конференции «Наука и Білімі-ведущий фактор стратегии «Казсхстан-2030»», Часть 4, 2011,  с. 125-128 (соавт. Садчиков А.В., Кирилюк Д.Ю.).
  4. Тестирование системно-сетевых решений. Труды Международного симпозиума «Информационно-коммуникативные технологии в индустрии, образовании и науке», Қарағанды, 2012, с.155-157. (соав. Сайлаукызы Ж., Шаяхметов Б.К.)
  5. Развитие магистерских программ в соответствии с потребностями общества. Труды конференции «Сагиновские чтенда», №5, 2013, с.10-12.