Горбатова Людмила Васильевна

Білімі: жоғары, Карағанды политехникалық институты, мамандығы «Машина жасау технологиясы және құралдары», 2005 жылы Томский мемлекеттік университетінің басқару жүйесі және радиоэлектроника, «Ақпаратты өңдеу автоматтандырылған жүйесі және басқару» мамандығы бойынша. Білім ордасында қызмет – 11 жыл.

Академиялық тәжірибесі: Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, Оқытылатын пәндері: «Информатика», «Графикалық бейнелерді құру және әдістері», «Web-технология», «Қолданбалы графикалық жүйе», «Ақпарат теориясы», «Ақпараттық технология», «Интернет технология», «Организациялық жүйеде болжау және әдістер».

Куәлік немесе кәсіптік тіркеу:«Информатика»     ЭЕМ-на арналған бағдарлама – электронды оқулық.  Авторлық құқыққа мемлекеттік тіркеу куәлігі №139,  18.02.2013ж.

«Информатика» пәні бойынша ЭОЖ өңделіп және сертификаты берілді.

Біліктілікті жоғарылату сертификаты: «Canopus EDIUS видео редакторымен жұмыс», «МС ИСО сериясы 9000:2005 бойынша сапалық менеджмент жүйесі», «Тілдердің үштұғырлығы»,«Платформа Web of Knowledge – базалық мүмкіндіктер», «Қазіргі заманғы ғылыми технологиялар».

Соңғы бес жыл ішіндегі ең маңызды жарияланымдар:

  1.  «Корпоративті локальді желідегі есептеулер». Халықаралық ғылыми конференция еңбектері «Ғылым және білім – «Казахстан-2030 стратегиясы» (Сағынов оқулары №3). Шығарылым, ҚарМТУ, 2011. – 462б.
  2. «Оқу үрдісінде компьютерлік технологиясының дамуы». VII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция  материалы «Білім және ғылым» 7-15 декабря 2011г. Pedagogiczne nauka.: Przemysl. Nauka i studia-80 str.
  3. «Қазақстан Республикасындағы жоғарғы оқу орнындағы мәселелер». Халықаралық ғылыми конференция еңбектері «Ғылым және білім – «Казахстан-2030 стратегиясы» (Сағынов оқулары №4), 28-29 июня 2012 ж.  Шығарылым, ҚарМТУ, 2012.
  4.  «Қазақстандағы жоғары оқу орнындағы ақпараттану». IX Халықаралық ғылыми-тәжірибелік  конференция материалдары «Новости передовой науки», 17 – 25 мамыр 2013. Том 56. Ақпараттағы қазіргі заманғы автоматтану. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 88 стр.
  5. «Visual Basic for Applications сараптама бағалау әдісін автоматтау». Республикалық журнал «Университет еңбектері» 3(52) 2013г. ISSN 1609-1825. 95 бет.
  6. «Білім ордасының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі оқу үрдісінде». Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция «Achievement of high school», 17 – 25 қараша 2013. Том 41. Ақпараттанудағы қазіргі заманғы технология . София. «Бял ГРАД-БГ»ООД – 80 б.

Слайд-лекции

Системное программное обеспечение