Эттель Владимир Абрамович

Білімі:  жоғары, т.ғ.к. (2002 ж.), доцент (2005 ж.), профессор (2011 ж.), оқытатын пәндері: Конструкторлау негіздері және машина бөлшектері, Дискреттік математика және математикалық логика, Микроэлектроника, Схемотехника негіздері, Басқару модельдері мен әдістері, Бағдарламалық қамтамасыздандыруды тестілеу, Жобаларды басқару, Криптология, Жылдамдығы жоғары есептеулер технологиясы және т.б., осы жоғарғы оқу орнындағы жұмыс істеген мерзімі  - 25 жыл.   Академиялық тәжірибесі: Қарағанды Мемлекеттік техникалық университеті, оқытатын пәндері: Конструкторлау негіздері және машина бөлшектері, Дискреттік математика және математикалық логика, Микроэлектроника, Схемотехника негіздері, Басқару модельдері мен әдістері, Бағдарламалық қамтамасыздандыруды тестілеу, Жобаларды басқару, Криптология, Жылдамдығы жоғары есептеулер технологиясы және т.б., Ақпараттық технологиялар және қауіпсіздік кафедрасында, жұмыспен толық қамтылған. Академиялық емес тәжірибесі: Жаңа-Қарағанды машина жасау зауыты ПО «Каргормаш», инженер-конструктор, инженер-технолог жұмыспен толық қамтылған) – 5 жыл. Куәлік немесе кәсіптік тіркеу:Сырттай қашықтан оқытылатын студенттер үшін ағылшын тілі (техникалық мамандықтар). ЭЕМ үшін бағдарлама – электрондық оқулық // Зияткерлік жеке меншік объектісін мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 1329 27 маусым 2010 жыл. Сырттай қашықтан оқытылатын студенттер үшін ағылшын тілі (экономикалық мамандықтар). ЭЕМ үшін бағдарлама – электрондық оқулық // Зияткерлік жеке меншік объектісін мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 1394 12 тамыз 2010 жыл. «Әліппе мультимедиялық курс. Әліпбині қызыға үйрен!». ЭЕМ үшін бағдарлама – электрондық оқулық // Зияткерлік жеке меншік объектісін мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 945 9 маусым 2012 жыл. Электрондық мультимедиялық оқулық, «Таратылған ақпараттық жүйелер» пәні. ЭЕМ үшін бағдарлама – электрондық оқулық // Зияткерлік жеке меншік объектісін мемлекеттік тіркеу туралы куәлік 20 желтоқсан 2012 жыл. Кәсіптік ұйымдарға мүшелік: Ақпараттандырудың Халықаралық Академиясында мүшелік ету (академик). Наградалар және сыйлықтар: «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытудағы қызметі үшін» төс белгісі – 2011 жыл. Қызмет атқару саласындағы әрекет (мекеме аясында және мекемеден тыс) – НЦ ГНТЭ және АО НАТР жобаларын саралау. Соңғы бес жыл ішіндегі ең маңызды жарияланымдары мен презентация – атаулары, бірлескен авторы (егер бар болса), қайда басып шығарылды және/немесе тұсауы кесілді, жарияланымдардың және презентациялардың шыққан мерзімі: 1. Эттель В.А., Краснова Н.Н. Электронные образовательные технологии в КарГТУ // Труды Университета № 4 (45). Қарағанды қ., 2011ж., б. 13 – 14. 2. Эттель В.А., Коккоз М.М., Романов С.В. Математические модели социально-экономических процессов // Журнал «Аспирант и соискатель» № 3 (69), г. Москва, 2012ж., б. 111 – 112/ 3. Эттель В.А., Краснова Н.Н., Мутовина Н.В., Романов С.В. Электронные образовательные технологии в КарГТУ: текущее состояние и перспективы развития // Журнал Омский научный вестник. Серия Приборы, машины и технологии № 2 (110), г. Омск, 2012г., с 300-303. 4. Эттель В.А., Эм Т.А. Квантовая криптография: квантовое распределение ключей // Meždunarodnyjnaučno-issledovatel’skij ŽurnalISSN 2303-9868, Научный журнал № 5 (5), 2012г., б 136 – 138. 5. Эттель В.А., Синкевич Н.Н., Кайралапова А.Н. Квантовая криптография: мифы и реальность // Караганда: КарГТУ, Автоматика и информатика,  №2 (33), 2013ж., б. 54 – 59. 6. Эттель В.А., Рудометкина М.Н., Спицын В.Г. Разработка средств декомпозиции предикатов // Известия Томского политехнического университета, 2013г., Т. 322, №5, б. 131-138. 7. Эттель В.А., Рудометкина М.Н., Спицын В.Г., Романенко В.В. Разработка логической сети для морфологической модели русского языка // Нейрокомпьютеры: разработка, применение, 2013г., №8, с.22-29. 8. Эттель В.А., Рудометкина М.Н. Алгебра предикатов как формальный аппарат описания естественного языка // Динамика научных исследований Przemysl Nauka i studia, 2013г., Т.12, б. 67-71. 9. Эттель В.А., Рудометкина М.Н., Спицын В.Г., Штефан К.Б. Логическая сеть как аппаратное средство решения логических уравнений // Научный журнал «Магистрант», №7-8, июль-август 2013г. г.Краснодар, б.81-87. 10. Эттель В.А., Эм Т.А. Методы подсчета числа точек якобиана гиперэллиптической кривой над конечным полем // Журнал «Аспирант и соискатель», № 6 (78), 2013 г., г. Москва, б. 174 – 177. 11. Эттель В.А., Апачиди Н.К. Детали машин. Учебник. – Караганда, КарГТУ, 2013. – 325б. Жаңа кәсіби, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің қысқаша тізімі, ғылыми немесе тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердегі  авторлық немесе бірлескен авторлық. Темпус халықаралық жобасына қатысу. Шаруашылық келісім шарттар тақырыбын орындаушы: 1. «Жөндеу бойынша жобалық-сметалық құжаттарды әзірлеумен БТЭЦ құрылыс ғимараттарының техникалық жағдайын  бағалау, сараптамалық тексеру». 2. «Ревизия, наладка и разработка рекомендаций по совершенствованию режимов работы стационарных установок дренажных шахт разреза «Богатырь» разрезінің дренаждық шахталарының стационарлық қондырғыларының жұмыс істеу режимін жетілдіру бойынша нұсқауларды әзірлеу, тексеру және жөндеу.