Бартосик Феликс Михайлович

Білімі: жоғары,аға оқытушы (2010ж.); оқитын пәндері: «Жүйелік . бағдарламалау», «Жасанды интелект жүйелері», ҚарМТУ-да 2004ж. жұмыс жасауда.

Біліктілігін жоғарылату сертификаттары:

Біліктілігін жоғарлату сертификаты: «№1 машина жасау зауытында стажировканы аяқтау туралы сетификат»,  «ҚарМТУ Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы “Тілдердің үштұгырлығы” орталығында техникалық қазақ тілі курсына қатысып, 1 деңгей бойынша дәріс тыңдағаны».

Соңғы бес жылдағы аса маңызды басылымдары:

«Разработка экспертной системы» ТРУДЫ Международной научной конференции «Наука и Білімі – ведущий фактор стратегии «Казахстан – 2030» (23-24 июня 2009 г.) Выпуск 1 Қарағанды 2009. «Машинноориентированное программирование». ҚарМТУ, научно-технический  журнал «Автоматика и Информатика», 1-2 (28-29), 2011г., стр. 46-48. «Базовые математические модели социально-экономических процессов»Карагандинский университет «Болашак» Международный научный журнал АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ серда «Технические науки» №11 (76) 2011 г. стр. 100-101. «Электронные образовательные технологии в ҚарМТУ: текущее состояние и перспективы развитда» ОмГТУ, ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №2 (110) 2012 г. серда «Приборы, машины и технологии» стр. 300-302.