Балабас Лидия Хизировна

2
image-1

Тау-кен факултетті

«Кеніштік аэрология және еңбек қорғау» кафедрасы

Техника ғылымдарының кандидаты

Доцент

1984 жылы КарПТИ «Технология машиностроения » мамандығын бітіреді. 2010 жылы кандидаттық диссертациясын қорғады. 30 аса ғылыми жұмыстардың мақалалардың және тезис баяндамалардың, 1оқу құралы, 1 оқулық, 2 патент, 10 электрондық оқулық, 10 –нан аса әдістемелік нұсқаулардың авторы.

 

Список_трудов_по_дисс._Балабас_Л.Х.

Жұмыс телефоны: 565929 (ішкі 2053)

e-mail: l.balabas@ya.ru