Бахриденова Диана Бекболатовна

image001
image-1

Машина жасау факультеті

Ғылыми дәрежесі: магистр

Ғылыми атағы:

Лауазымы: «Нанотехнологиялар және металлургия» кафедрасының ассистенті

Биография:

Бахриденова Диана Бекболатовна 2010 ж. Қарағанды Мемлекеттік Индустриялық Университетінің «Металлургия» мамандығы бойынша күндізгі бөлімін үздік дипломмен аяқтады.

2010-2012 жж. – ҚМИУ магистратурасында оқыды, оқуды үздік бағалармен аяқтап, «Металлургия» мамандығы бойынша техникалық ғылымдар магистрі академиялық дәрежесін алды.

2012 жылдың 1ші қыркүйегінен бастап ММ және Н кафедрасының көмекшісі қызметінде жұмыс істейді. Зертханалық және тәжірибелік сабақтарды мемлекеттік тілде жүргізеді. Студенттерге тәрбиелік жұмыс жүргізеді және МВ-12-2 тобының кураторы болып табылады. 5В071000 «Материалтанужәнежаңа материалдар технологиясы» мамандығы бойынша эдвайзер қызметін атқарады. Машина жасау факультетінің кәсіподақ комитетінің өкілі.

Мектеп және колледж түлектері арасында кәсіптік бейімделу жұмысын белсене жүргізеді.

Бахриденова Д.Б. жұмысында жанжақтылығын, ықыластығын көрсетті, мұқият және жауапкершілігі мол, жанөжағындағы адамдармен жақсы тіл табысады, студенттер, қызметкерлер және оқытушылар арасында беделіді; Кафедра мен институттың қоғамдық өміріне белсене қатысады. Оқу жүктемесін толық орындайды, оқу-әдістемелік және ғылыми жұмыспен айналысады. Қоғамдық жұмыспен айналысумен қатар өзінің педагогикалық және кәсіби шеберлігін еселйді.

 

Жұмыс телефоны: 8(7212) 565935 доб. 1024

Ішкі телефоны: 1024

Электрондық пошта адресі:

Ғылыми еңбектер:

  1. «Термодинамические расчеты для реакций восстановления молибдата углем». Аналитическая справка.– Караганда: КФ АО «НЦНТИ», 2012.–12 стр.
  2. Республиканский научный журнал «Технология производства металлов и вторичных материалов» КГИУ, ж. Темиртау на тему «Основные принципы дидактического метода обучения»; стр. 389-392.
  3. Республиканский научный журнал «Технология производства металлов и вторичных материалов» КГИУ, ж. Темиртау на тему «Расчет кажущейся энергии активации (FeO + MoO3) по кривым ДТА» стр. 63-67. ;
  4. Опубликована в соавторстве 1 статья в «Тезисы докладов международного симпозиума» (22-23 ноября 2012ж.) КарГТУ, ж. Караганда на тему «Разработка способа литья и прессования в равноканальных ступенчатых матрицах»
  5. «Исследование прочности холоднотвердеющих смесей (хтс)». Труды международной научной конференции «Наука и образование-ведущий фактор стратегии «Казахстан-2030» часть №2 (Сагиновкие чтения №3), КарГТУ-Караганда, 2011 ж. июнь, 174-176 с.
  6. «Выплавка ферромолибденового сплава». Труды международной научно-практической конференции «Наука, образование и производство-ведущий факторы стратегии «Казахстан-2050» часть №2 (Сагиновкие чтения №6), КарГТУ-Караганда, 2014 ж. июнь, 296-298 с.
  7. «Формовочные смеси на карбамидфурановых смолах повышенной живучести и термостойкости». – Научный журнал «Құю өндірісі» часть №3, Россия 2014 ж.
  8. «Возможность протекания реакций восстановления молибдата меди углем». Научный журнал «Труды университета» часть №3, КарГТУ, 2015 ж., 15-17 с.