Азбанбаев Эльдар Муратович

Азбанбаев Э.М
image-1

Машина жасау факультеті

Ғылыми дәрежесі: магистр

Ғылыми атағы:

Лауазымы: аға оқытушы

Биография:

Мен,Азбанбаев Эльдар Муратович 1987 жылы 30 қазанда Қарағанды облысы Қарағайлы қалалық типті кентте тудым.

1995 жылы Ақтау қ.т.к. №32 мектепке бірінші сыныпқа бардым. 2005 жылы Теміртау қаласындағы №4 орта мектепті бітірдім.

2005 жылдн бастап Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университетінде оқып техника ғылымдарының магистрі атағын алып шықтым.

2011 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің Металлургия, материалтану және нанотехнологиялар кафедрасының асситенті болып қабылдандым.

2012 жылдан бастап Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің докторантурасында «Металлургия» мамандығы бойынша оқыдым, диссертациямның тақырыбы «Кері конусты біліктерде илемдеу кезінде жоғары механикалық қасиеттер мен наноқұрылымды металдар өндірісінің технологиясын зерттеу және әзірлеу».

2012 жылы Италияда Турин қаласында Erasmus Mundus ARCADE гранттық бағдарламасы бойынша Қолданбалы ғылымдар және технология кфедрасында ғылыми стажировкадан өттім.

2013 жылы Францияда Мец қаласында материалдардың микроқұрылымдар мен механикасын зерттеу зертханасында докторанттарды дайындаудың мемлекеттік бағдарламасы бойынша ғылыми стажировкадан өттім.

Францияда Мец қаласында NanoSPD6 халықаралық конферанциясына тікелей қатынастым..

Бойдақпын.

Жұмыс телефоны: 8(7212) 565935 доб. 1024

Ішкі телефоны: 1024

Электрондық пошта адресі: mlpikm@mail.ru

Ғылыми еңбектер:

 

Мақалалар – 5:

 Комитет тізбесіне кіргізілген басылымдарда – 1:

 • 1 Исагулов А.З., Ашкеев  Ж.А., Азбанбаев Э.М. Исследование напряженно-деформированного состояния при прокатке полосы в валках с обратной конусностью // Труды университета, Изд-во КарГТУ, Караганда, 2012, № 1, стр. 52-61.

Импакт факторлы басқа елдердің ғылыми басылымдарында – 3:

 • Журнал «Metalurgia international» (Scopus). «The development of microstructure and mechanical properties of aluminum alloy 1100 during equal channel angular drawing
  in stepped die with parallel channels». №8-2013,
  с. 86-90. IF-0.134.
 • Журнал «Metalurgia international» (Scopus). «Effect of pressure during impulse compaction on the strength of the molding sand mixture». Т.18, №12, 2013. С. 48-50. IF-0.134.
 •  Ilmenite Concentrate Properties and Processing Methods (Thomson Reuters)By: Isin, D. K.; Baisanov, S. O.; Tolymbekov, M. Zh; et al.
 • METALLURGIST  Volume: 57   Issue: 5-6   Pages: 449-454   Published: SEP 2013

Конференцияларға қатынасу – 4

 Алыс шетелдердегі конференцияларға: – 2

 • Труды 22-ой международной конференции по металлургии и материалам (15-17 Мая 2013 ж.) – Брно, Чехия 2013ж. С. 164-170. «Mathematical simulation of the process of rolling in the back taper rolls».
 •  Труды 6-ой международной конференции  по получению наноструктурных материалов  интенсивной пластической деформацией (29июня-4 июля 2014ж.) – Мец, Франция 2014ж. «Effect of asymmetric rolling with frusto-conical tools on microstructure of low-carbon steel»

Қазақстан Республикасындағы семиналар, симпозиумдар мен халықаралық конференцияларда: – 2

 • Труды международной научно-практической конференции «Наука и образование  – ведущие факторы Стратегии «Казахстан-2050» (Сагиновские чтения №5), 20-21 июня 2013г, ч.3. с 135-137. «Определение контактного и полного давления при прокатке полосы в валках с обратной конусностью».
 • Труды международной научно-практической конференции «Наука и образование  – ведущие факторы Стратегии «Казахстан-2050» (Сагиновские чтения №5), 20-21 июня 2013г, ч.3. с 138-140. «Effect of rolling in frusto-conical  rolls on degree of shear strain and its distribution».

Патенттер, алдын ала патенттер мен авторлық өнертабыстар – 1

 • 1 Машеков С.А., Ашкеев Ж.А., Абильмажинова А.Б., Азбанбаев Э.М., Жакупова А.Р., Смагулова Н.К. Способ непрерывной горячей прокатки непрерывнолитых слябов // Авторское свидетельство Республики Казахстан № 76055 (Инновационный патент № 26445, опубл. 14.12.2012, бюл. №12. – 4с.).

Мақалалар бастыруға қабылдады:

 • Metalurgija (IF 0,755, Thomson Reuters)Effect of asymmetric rolling with cone-shaped rolls on microstructure of low-carbon steel
 • Advanced Materials Research (IF 0,144, Scopus)Effect of asymmetric rolling with cone-shaped rolls on microstructure and tensile properties of low-carbon steel.