Ауелбекова Арайлым Жоровна

Ауельбекова
image-1

Т.А.Ә., туған жылы: Ауелбекова Арайлым Жоровна,   1988 ж.
Телефон, e-mail: +7-705-829-84-83, gracio888@mail.ru
Қызметі: КА және ЕҚ кафедрасының аға оқытушысы.
Білімі: Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, «Экология» мамандығының бакалавры, 2010ж., жаратылыстану ғылымдарының магистрі, 2012ж.
Бөлімшедегі жұмыс: 2017 ж., ӨЭ және Х кафедрасының тарауына байланысты,аға оқытушы.
Басқа бөлімшелердегі жұмыс: ӨЭ және Х кафедрасында: ассистент (2012ж.-2014ж.), оқытушы (2014ж.-2015ж.), аға оқытушы (2015ж. қазіргі уақытқа дейін).
Негізгі ғылыми қызығушылықтары: экология, аналитикалық химия, қоршаған ортаны қорғау.
Соңғы 5 жылдағы негізгі ғылыми еңбектері:
StudyofsoilcontaminationbyradionuclidesinKaragandacity – Сборник научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции «Scienceandeducation» – Турция, Анталия, 15.03.2015 – Б. 67-75;
Техническое регулирование и обеспечение единства измерений в химической технологии (монография) – Караганда: типография «Идилия tip», 2016 ISBN 978-601-7884-04-8;
The Simultaneous Voltammetric Determination of Aflatoxins B1 and M1 on a Glassy-Carbon Electrode / G.B. Slepchenko, T.M. Gindullina, M. A.Gavrilova, A.Zh.Auelbekova // Journal of Analytical Methods in Chemistry, 9 May 2018;
Возможность вольтамперометрического определения метионина с использованием модифицированного ГЭ /   Ауелбекова А.Ж. // XVIII Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых имени профессора Л.П. Кулёва «Химия и химическая технология в XXI веке» Томск, 21-24 Мая 2018г;
Ғылыми және кәсіби қоғамдарда мүшелігі: -
Марапаттар және берілген премиялар: -
Пәндер мен курстар:
Экология және тұрақты даму (дәрістер – аптасына 1 сағат).
Өнеркәсіптегі зиянды заттар (дәрістер – аптасына 1 сағат).
Инженерлік экология(дәрістер – аптасына 1 сағат).
Өнеркәсіп салалары экологиясы (дәрістер – аптасына 1 сағат).
Басқа міндеттер: КА және ЕҚ кафедрасында көптілділік бойынша жұмыстарға жауапты.
Біліктілікті арттыру:
«Өрлеу» біліктілікті арттырудың ұлттық орталығы» АҚ, Алматы қ., 2 шілде 2016ж.
«Инженерлік педагогика бойынша оқыту семинары» курсы, сертификат 27.04.2015ж.
«Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасында» өткен «Экологиялық қауіпсіздік және тұрақты даму» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсы, 11.01.2016ж.- 22.01.2016ж.
«Инженерлік педагогика бойынша оқыту семинары», сертификат 22.01.2016ж.
«Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасында» өткен «Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалануды реттеу» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсы.
ТПУ ҰЗ ФАХ өткен біліктілікті арттыру «Қоршаған орта объектілерінде органикалық заттар мен бейорганикалық элементтерді вольтамперометрлік анықтау, маусым 2018ж., Томск қ.
ТПУ ҰЗ ФАХ өткен біліктілікті арттыру «Қоршаған орта объектілерінде ауыр металлдарды вольтамперометрлік анықтау», желтоқсан 2018 ж., Томск қ.