Алданыш Жадра (декреттік демалыста)

Алданыш
image-1

МІ және Г кафедраның аға оқытушысы, техникалық ғылымдар магистрі. 5В071100 «Геодезия және картография» мамандығын, сондай-ақ 6М074100 «Картография» бағыты бойынша ҚарМТУ-інде бітірген. Қазақ тілінде дәрістер оқып, заманауи технологиялар қолдану арқылы зертханалық және практикалық сабақтар жүргізеді. ГиК-17-2 тобының кураторы.

Зекенов Т.Н., Толеубекова Ж.З., Алданыш Ж., Даулетова А.О., Жұмағұл У.С. Фотосуреттерді стереофотограмметриялық өңдеу тәсілі;

Омурзаков Т.С., Толеубекова Ж.З., Даулетова А.О., Алданыш Ж., Зекен А.К. Мобильное лазерное сканирование;