Акимбекова Нурия Нуретдиновна

Акимбекова
image-1

Аты-жөні, туған күні: Акимбекова Нурия Нуретдиновна, 1958 ж.
Телефон, e-mail: +7-776-5227755, nuriya1958@inbox.ru
Лауазымы: КА және ЕҚ кафедрасының доценті
Білімі: Москва полиграфиялық институты, полиграфиялық өндіріс технологиясы, 1986 ж. т.ғ.к. доцент.
Бөлімшедег іжұмысы: 2000 ж. бастап оқытушы, аға оқытушы, доцент.
Басқа бөлімшелер мен ұйымдарда жұмыс істеуі: «Офсет» полиграфиялық өндіріс бірлестігі, инженер-технолог (1986-1997ж). «Депресионная служба» ЖШС, инженер-технолог (1997-2000ж.) Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, КА және ЕҚ кафедрасы (2000 ж. – қазіргі уақытқа дейін), доцент.
Негізгі ғылыми қызығушылықтары: тіршілік қауіпсіздігі, еңбек қорғау, өндірістік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі, жұмыс орнын аттестаттау.
Соңғы 5 жылға арналған негізгі басылымдары:
Акимбекова Н.Н., Сапарова Г.М., Байтуганова М.О., Какенова М.Ж.Влияние аэродинамических параметров горных выработок на состояние проветривания и безопасности угольных шахт.- Вестник ВКГТУ им. Д. Серикбаева, № 2 (80), 2018. -.С. 17-21.
Акимбекова Н.Н., Жолмагамбетов Н.Р., Медеубаев Н.А., Ахметова А.А. Исследование влияния дегазации пластов, состава и свойств угля на запыленность шахтного воздуха.- Вестник ВКГТУ им. Д. Серикбаева, № 2 (80).- Усть-Каменогорск, 2018.- С. 14-17.
Саттарова Г.С., Акимбекова Н.Н., Байтуганова М.О. Применение экспертного метода оценки риска аварий на горнодобывающих предприятиях.-Труды университета, №3 (68).- Караганда: КарГТУ, 2017.- С. 50-54.
Жолмагамбетов Н.Р.,Акимбекова Н.Н., МедеубаевН.А., Жолмагамбетов С.Р. Аспирациялық жүйе ауақубырларымен шаң-ауа отырып қозғалысының ерекшеліктері.- Труды университета, №3 (68).- Караганда: КарГТУ, 2017.- С. 59-62.
Комлева Е.В., Акимбекова Н.Н., Байтуганова М.О., Медеубаев Н.А. Operational Injuits Analysis Technigue. TheSocialScience 10 (6): 230 – 238, 2015 ISSN: 1818 – 5800 MedwellJournals, 04.02.2015г.
Акимбекова Н.Н. Влияние аэродинамических параметров вентиляционных выработок и трубопроводов на повышение безопасности работ промышленных предприятий (монография).-Караганда: Карагандинский Государственный технический университет, 2016.ISBN 978-601-315-128-1.
Ғылыми және кәсіби қоғамдардағы мүшелік:  ЖБ мамандардың ассоциация «Еңбек және қауіпсіздік үшін».
Марапаттар және берілген косымша сыйақылар: ҚР ҒБМ құрмет грамотасы
Пәндер мен курстар:
Өрт қауіпсіздігі (дәріс – аптасына 1 сағат, тәжірибелік сабақ – аптасына 2 сағат).
Жұмыс орнын аттестациялау гигиенасы (дәріс – аптасына 1 сағат, тәжірибелік сабақ – аптасына 2 сағат).
Тіршілік қауіпсіздігінің құқықтық және ұйымдастырушылықты қамтамасыз ету (дәріс – аптасына 1 сағат, тәжірибелік сабақ – аптасына 2 сағат).
Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және еңбек қорғау (дәріс – аптасына 1 сағат, тәжірибелік сабақ – аптасына 2 сағат).
Басқа міндеттер: ОӘК СҚОФ – не жауапты
Біліктілікті арттыру: МБ “Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды басқару”; 2018 ж. маусым айында VII Евразиялық жоғарғы білім лидерлерінің форумы аясында тәжірибе алмасу сессиясы; 2017ж. мамыр айында инженерлік педагогика семинары.