Кинаятов Маргулан Аскарович

Кинаятов
image-1

Факультет: ИТФ

Қызмет: Х және ХТ кафедрасының аға оқытушысы

Өмірбаян:

  1. 2005-2009 жж. – Павлодар Мемлекеттік педагогикалық институтында биология мамандығы бойынша бакалавр;
  2. 2009-2011 жж. – Е.А. Букетова атындағы ҚарМУ жаратылыстану ғылымдарының магистрі.

Жұмыс тәжірибесі:

  1. 2011-2015 жж. – Қарағанды Мемлекеттік Медицина Университеті «молекулалық биология және медициналық генетика» кафедрасының аға оқытушысы;
  2. 2015-2016 жж. – Орталық Қазақстан Академиясында «дефектология және  әлуметтік жұмыс» кафедрасының аға оқытушысы.

Ғылыми еңбектері:

36 ғылыми мақала басылып шығарылды, оның ішінде 2-импакт-фактор 18 мақала, 11 тезис баяндама, 4 әдістемелік нұсқаулар, практикалық және зертханалық жұмыстар. 3 авторлық құқық объектісіне құқықтарды Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік құқығы комитеті.

Кәсіби дағдылары мен білімдері

- «Гельминттік инвазия кезінде молекулярлы – жасушалық денгейде репродуктивті денсаулық бұзылыстарын дәрі – дәрмек пен қалпына келтіру тәсілін өңдеу» ғылыми грант жұмысын орындауға қатыстым;

-«Арал манындағы тұрғындарының денсаулық жағдайын басқарудағы кешендік тәсілдер» ғылыми техникалық жабаға қатыстым;

-Мультимедиялық курстар бойынша “Жас ерекшклік физиологиясы және мектеп гигиенасы” дайындалды.

Жұмыс телефоны: 56-79-32

Электрондық поштаның мекенжайы:kinayatov-m@mail.ru

Труды Кинаятова М.А