Жұмабай Айдана Рымбекқызы

IMG20190825171916
image-1

Білімі: жоғары, “Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері” мамандығы, біліктілігі “ЭОЖ
лаборанты” (2015 ж.), “Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету”
мамандығы бойынша магистратура (2016 ж.))
Оқытатын пәндері: Компьютерлік желілер, желілік ақпараттық технологияларды
қорғау, Жүйелік бағдарламалау, ақпаратты қорғау жүйелерін жобалау, ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар және т. б. осы ЖОО – дағы жұмыс уақыты 5 ай
Біліктілікті арттыру сертификаттары:
1. “Білім берудегі ақпараттық технологиялар” бағдарламасы бойынша тағылымдама,
Чех аграрлық университеті (2015 ж.);
Куәлік немесе кәсіби тіркеу: ЭЕМ-ге арналған бағдарлама, HTML / / тілінде web
беттерді жасау авторлық құқық объектісіне мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 3301, 14
мамыр 2019 жыл.
Соңғы 5 жылдағы ең маңызды мақалалары:
1. «Принципы помехоустойчивого кодирования» Международная научно-
практическая конференция: «Интеграция науки, образования и производства –
основа реализации Плана нации» 10-11 декабря 2015 года, Часть 4.
Карагандинский государственный технический университет. Караганда:
Издательство КарГТУ, 2015 , авторлары: Сайлауқызы Ж. Садыков А.А. Амиреулы
У.
2. «Ақпараттық жүйелердің аналитикалық сапасын бағалау және қауіпсіздігін
бағалайтын технологиялар»Қазақстан, Университет еңбектері, № 1, 2015
3. «Методика построения информационно-аналитических систем» Халықаралық
ғылыми журнал «Молодой ученый», № 4 (108) / 2016 – 50 б.